Urszula Bednarek - kancelaria Adwokacka

PRAWO SPÓŁEK TO WIODĄCA SPECJALIZACJA KANCELARII. WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW W:

 

  • obsłudze prawnej organów spółek kapitałowych,

  • bieżącej obsłudze korporacyjnej,

  • opiniowaniu umów,

  • reprezentacji wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,

  • rejestracji i przekształcaniu spółek,

  • planowaniu optymalnej struktury prawnej przedsiębiorstw,

  • rozwiązywaniu sporów wewnątrz organizacji,

  • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

PRAWNICY:

Urszula Bednarek - adwokat

Rafał Marajda - adwokat  

Joanna Sienkiewicz - aplikant adwokacki

Anna Bugaj - aplikant radcowski

budynek.jpg