Urszula Bednarek - kancelaria Adwokacka

W ZAKRESIE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO NASZE WSPARCIE OBEJMUJE:

 

  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości,

  • zgłoszenie wierzytelności,

  • prowadzenie sporów w postępowaniach upadłościowych,

  • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych,

  • współpracę z tymczasowymi nadzorcami sądowymi, syndykami oraz innymi zarządcami w związku z wnioskami o ogłoszenie upadłości lub postępowaniami upadłościowymi,

  • doradztwo w zakresie nabywania mienia od podmiotów w upadłości.

 

PRAWNICY:

Urszula Bednarek - adwokat

Rafał Marajda - adwokat

Joanna Sienkiewicz - aplikant adwokacki

Anna Bugaj - aplikant radcowski

 

kasa.jpg